Hoppa till huvudinnehåll

Köpvillkor

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.hellotint.se, och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Hello Tint AB, organisationsnummer 559385-3582 (”Hello Tint”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Hello Tint framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Hello Tint accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Hello Tint förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3
Hello Tint reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Hello Tint har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Hello Tint ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.4
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Hello Tint eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Hello Tint.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Hello Tints Integritetspolicy.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Hello Tint bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Hello Tint per e-post. Hello Tint uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Hello Tints kundtjänst.

3. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1
När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Hello Tints behandling av personuppgifter finns i Hello Tints Integritetspolicy.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3
Om Hello Tint misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Hello Tint rätt att stänga av dig.

3.4
Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.
Länk till Klarnas villkor

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt på Sajten. Hello Tint har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Hello Tint. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Hello Tint eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta.

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN
Hello Tint kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Hello Tint i samband med kampanjen. Hello Tint förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

7. LEVERANS OCH TRANSPORT

7.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Hello Tint skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

7.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

7.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Hello Tint rätt att debitera dig en avgift på 180 kr. Vid hemleverans behöver det finnas en person tillgänglig att ta emot paketet.

8. ÅNGERRÄTT

8.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 30 dagars ångerrätt. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Hello Tint detta genom att mailasupport@hellotint.seinom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Ångerrätt eller bytesrätt gäller ej på personliga posters som personaliserats och trycks på beställning. Varorna ska returneras i samma skick som de var i vid leverans till dig. Om varan tydligt har använts har Hello Tint rätt att göra ett avdrag från ersättningen.

8.2
Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

8.3
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Hello Tint genom att maila support@hellotint.se. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

8.4
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Hello Tint. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Hello Tint enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten.

8.5
När Du ångrar ditt köp betalar Hello Tint tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Hello Tint rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.6
Hello Tint betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Hello Tint tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Hello Tint får dock vänta med återbetalningen tills Hello Tint tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

9. GARANTI OCH REKLAMATION

9.1
Vissa av Hello Tints varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Hello Tint så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter somanges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 1 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

9.3
Hello Tint står för returfrakten för godkända reklamationer.

9.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Hello Tint att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Hello Tint strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Hello Tint mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Hello Tint förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Hello Tint riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

10. LÄNKAR
Hello Tint kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Hello Tints kontroll, och webb-platser utanför Hello Tints kontroll kan länka till Sajten. Även om Hello Tint försöker säkerställa att Hello Tint enbart länkar till webbplatser som delar Hello Tints personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Hello Tint inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

11. FORCE MAJEURE
Hello Tint ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Hello Tint inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderföhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Hello Tint dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Hello Tint rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN
Hello Tint förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Hello Tint rekommenderar att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

13. OGILTIGHET
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

14.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Hello Tints kundtjänst.

14.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Hello Tints kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling itvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvariga tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Hello Tint beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

14.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.